Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa

52. ZJAZD KRAJOWY TNOiK

Dnia 27 czerwca 2022 roku odbył się 52. Zjazd Krajowy Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, zwołany przez Zarząd Główny TNOiK uchwałą nr 81 z 23 maja 2022 roku. W posiedzeniu najwyższej władzy TNOiK udział wzięło 27 delegatów, wybranych w Oddziałach terenowych Towarzystwa, i 19 Członków Honorowych oraz zaproszeni goście.

Otwarcia obrad Zjazdu dokonał Prezes ZG TNOiK prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka. Przewodniczącym obrad został wybrany dr. hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk a Wiceprzewodniczącymi – prof. dr hab. Ewa Bojar i dr hab. inż. Arkadiusz Jurczuk.

52. Zjazd Krajowy TNOiK dokonał wyboru władz naczelnych (Zarząd Główny, Główna Komisja Rewizyjna, Główny Sąd Koleżeński) i składu Głównej Rady Naukowej na nową kadencję 2022-2026.

W części uroczystej obrad 52. Zjazd Krajowy TNOiK uhonorował godnością Członka Honorowego TNOiK ośmiu działaczy Towarzystwa. Dokonano również dekoracji Złotą Odznaką Honorową z Wieńcem „Zasłużony Działacz”, przyznaną przez Zarząd Główny TNOiK siedmiu członkom TNOiK. Z inicjatywy Głównej Rady Naukowej Zarząd Główny TNOiK odznaczył Medalem imienia Karola Adamieckiego czterech wybitnych naukowców - wręczenia tego, najwyższego odznaczenia TNOiK, dokonał Prezes Zarządu Głównego TNOiK prof. dr hab. inż. Leszek Kiełtyka i Przewodnicząca Głównej Rady Naukowej prof. dr hab. Ewa Bojar. Ponadto w trakcie obrad nadano tytuł „Ekspert TNOiK” kolejnemu specjaliście, członkowi Towarzystwa.

52. Zjazd Krajowy TNOiK zatwierdził Uchwałą Zjazdową:

Konferencja Naukowa

Oddział w Kielcach
zaprasza na konferencję
naukową on-line

Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu. Dylematy i wyzwania.

18-19 czerwca 2021 r.

Organizatorzy:
● Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
● Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w Kielcach
● Wydział Zarządzania i Modelowania Komputerowego Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach
● Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach.

Konferencja jest dofinansowana z programu Krakowskie Konferencje Naukowe 2021.

Biznes i nauka w Krakowie